ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΧΡΥΣ & ΣΙΑ ΟΕ

28ο χλμ Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας,ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ελλάδα
sssfortigo@hotmail.com
Τηλ.: 2295023272
Τηλ.: 2295023273
κινητό: 6936123494