ΣΑΡΛΗΣ-ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ

N.MONASTIRIOU 63
56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ
Ελλάδα
bausarlis@yahoo.gr
Τηλ.: 2310766830
κινητό: 6944568157