*-*-*-*-*-*S P E E D B I K E S - M O T O R C Y C L E S*-*-*-*-*-*

7ης Μεραρχίας 116
65403 ΚΑΒΑΛΑ
Ελλάδα
c-x-a@outlook.com
Τηλ.: 2510242191
κινητό: 6945545633
Φαξ: 2513006653