ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Λεωφ. Αθηνών237-240
12461 ΧΑΙΔΑΡΙ
Ελλάδα
stavrospyros@yahoo.gr
Τηλ.: 2105816905
κινητό: 2105817776
Φαξ: 2105821800