Στοϊκοτίδης Δημήτριος

Κωνσταντινουπόλεως 63
68200 Ορεστιάδα
Ελλάδα
danalias@otenet.gr
Τηλ.: 2552027110
Φαξ: 2552027110