Α.Γ. Τρικαλιώτης Α.Ε. BMW

Μαρίνου Αντύπα 10
57001 ΘΕΡΜΗ
Ελλάδα
triktrik@otenet.gr
Τηλ.: +30 2310 475 871
Φαξ: +30 2310 475 973