T S A K P I N I S :::::: C A R S :::::.

25ο ΧΙΛ . ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ. ΝΕΑ.ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
63080 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
Ελλάδα
tsakpiniscars@yahoo.gr
Τηλ.: 2399062077
κινητό: 6974524180
Φαξ: 2399062077