ΤΣΑΜΚΟΣΟΓΛΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
41335 ΛΑΡΙΣΑ
Ελλάδα
tsamkos@hotmail.com
Τηλ.: 2410551471
κινητό: 6976991303
Φαξ: 2410551471