ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-ΜΟΝΑΔΑ NC ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ

1oχιλ.Νιγριτας-Σερρων
62200 ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
tsianakas_sakis@yahoo.gr
κινητό: 6972448933
Φαξ: 2322024820