ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
34002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Ελλάδα
kserras@hotmail.gr
Τηλ.: 2221050171
κινητό: 6972265693
Φαξ: 2221050171