286 αποτελέσματα. Μπορείτε να ορίσετε εσείς τη σειρά ταξινόμησης, κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα του επιθυμητού χαρακτηριστικού. Διπλό-κλικ στο ίδιο χαρακτηριστικό προκαλεί την αντιστροφή της σειράς ταξινόμησης.

1 Ώρ., 1 KW / 1 PS
Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε. 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ.: 2431031372 κινητό: 6973059720 Φαξ: 2431039800
ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310722256 κινητό: 6973345656 Φαξ: 2310722856
4.585 Ώρ., 75 KW / 102 PS
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ TRUCKS CENTER 30020, ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τηλ.: 2634032533 Φαξ: 2634032532
5.900 Ώρ., 101 KW / 137 PS
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ TRUCKS CENTER 30020, ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Τηλ.: 2634032533 Φαξ: 2634032532
ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ 57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310722256 κινητό: 6973345656 Φαξ: 2310722856
ΛοιπάΑλλο ΘΑΛΑΜΟΣ CARRIER-SUPRA 750 '05 Λοιπά
1 Ώρ., 1 KW / 1 PS
Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.42100, ΤΡΙΚΑΛΑΤηλ.: 2431031372κινητό: 6973059720Φαξ: 2431039800
ΛοιπάΑλλο THERMOKING T1000 R WHISPER '15 Λοιπά
1 Ώρ., 1 KW / 1 PS
Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.42100, ΤΡΙΚΑΛΑΤηλ.: 2431031372κινητό: 6973059720Φαξ: 2431039800
StillEXU-H18 '12 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
LindeT16 '01 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
LindeE10 DX FF3280 '04 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
LindeE10 DX TFV4895 '04 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
ACmac AGILE '20 Λοιπά Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
ACmac AGILE-PLUS '20 Λοιπά Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
StillECU 16 '17 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
ΛοιπάΑλλο ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ SCHUH '15 Λοιπά
1 Ώρ., 1 KW / 1 PS
Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.42100, ΤΡΙΚΑΛΑΤηλ.: 2431031372κινητό: 6973059720Φαξ: 2431039800
ΛοιπάΑλλο '20 Λοιπά Τροχήλατος γρύλος
AutoOK ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ-ΓΑΡΜΠΗΣ83200, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΤηλ.: 2273033379κινητό: 6974767409Φαξ: 2273089506
ΛοιπάHangcha ET15MH-P '20 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310722256κινητό: 6973345656Φαξ: 2310722856
MitsubishiSBP14N2-R TV5400 '20 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939
ManitouMT 732 '12 Τηλεσκοπικά-ReachStacker
ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ57003, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310722256κινητό: 6973345656Φαξ: 2310722856
BT'13 Ρεύμα Τροχήλατος γρύλος
Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤηλ.: 2310755800Φαξ: 2310753939