ΖΑΜΠΕΤΑΣ

18 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
57019 ΠΕΡΑΙΑ
Ελλάδα
info@zampetas.gr
Τηλ.: 2392071760
κινητό: 2392071760
Φαξ: 2392071761