ΖΑΜΠΕΤΑΣ

18 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
57019 ΠΕΡΑΙΑ
Ελλάδα
info@zampetas.gr
Τηλ.: 2392071760
κινητό: 2392071760
Φαξ: 2392071761
 

Επαφή

ΖΑΜΠΕΤΑΣ
18 ΧΛΜ ΘΕΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ
57019 ΠΕΡΑΙΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2392071760
κινητό: 2392071760
Φαξ: 2392071761
E-Mail: info@zampetas.gr
Επαφή
 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Datenschutzerklärung.