ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
info@batavanis.gr
Τηλ.: 2431076746
Φαξ: 2431076174