ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΑ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
info@batavanis.gr
Τηλ.: 2431076746
Φαξ: 2431076174
 

Παροχέας

ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2431076746
Φαξ: 2431076174
E-Mail: info@batavanis.gr
από 2.2013 στο www.troxi.gr