Παροχέας

ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΒΑΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΑ
42100, ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2431076746
Φαξ: 2431076174
Email: info@batavanis.gr
από 2.2013 στο www.troxi.gr