ΒΙΟΤΡΟΧ

Δ.Σολωμού 2, Ιωνία Θεσ/νίκης
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
ixatzop@tee.gr
Τηλ.: 2310781273
κινητό: 6974594624
Φαξ: 2310782318