ΒΙΟΤΡΟΧ

Δ.Σολωμού 2, Ιωνία Θεσ/νίκης
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
ixatzop@tee.gr
Τηλ.: 2310781273
κινητό: 6974594624
Φαξ: 2310782318
 

Επαφή

ΒΙΟΤΡΟΧ
Δ.Σολωμού 2, Ιωνία Θεσ/νίκης
57008 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310781273
κινητό: 6974594624
Φαξ: 2310782318
E-Mail: ixatzop@tee.gr
Επαφή
 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Datenschutzerklärung.