ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ο
71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελλάδα
defkalionscrap@gmail.com
Τηλ.: 2810380814
κινητό: 6955900645
Φαξ: 2810380950