ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ο
71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελλάδα
defkalionscrap@gmail.com
Τηλ.: 2810380814
κινητό: 6955900645
Φαξ: 2810380950
 

Παροχέας

ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ο
71601 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ελλάδα
Τηλ.: 2810380814
κινητό: 6955900645
Φαξ: 2810380950
E-Mail: defkalionscrap@gmail.com
από 3.2014 στο www.troxi.gr