ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO ΚΑΒΑΛΑ

ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ
65201 ΚΑΒΑΛΑ
Ελλάδα
dimi@fourtounas.gr
Τηλ.: 2510223308
κινητό: 6978920047