ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO ΚΑΒΑΛΑ

ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ
65201 ΚΑΒΑΛΑ
Ελλάδα
dimi@fourtounas.gr
Τηλ.: 2510223308
κινητό: 6978920047
 

Παροχέας

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ AUTO ΚΑΒΑΛΑ
ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ
65201 ΚΑΒΑΛΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2510223308
κινητό: 6978920047
E-Mail: dimi@fourtounas.gr
από 3.2013 στο www.troxi.gr