Α. ΓΙΔΑΡΗΣ Α.Ε.

7ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
gidarisd@otenet.gr
Τηλ.: 2310751213
κινητό: 6977918820
Φαξ: 2310751182