Α. ΓΙΔΑΡΗΣ Α.Ε.

7ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
gidarisd@otenet.gr
Τηλ.: 2310751213
κινητό: 6977918820
Φαξ: 2310751182
 

Επαφή

Α. ΓΙΔΑΡΗΣ Α.Ε.
7ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310751213
κινητό: 6977918820
Φαξ: 2310751182
E-Mail: gidarisd@otenet.gr
Επαφή
 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Datenschutzerklärung.