Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

4ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Αθηνών, Περιοχή Α' ΚΤΕΟ
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
info@godosidi.gr
Τηλ.: 2310755800
Φαξ: 2310753939
 

Επαφή

Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
4ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Αθηνών, Περιοχή Α' ΚΤΕΟ
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310755800
Φαξ: 2310753939
E-Mail: info@godosidi.gr
Επαφή
 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Πολιτική απορρήτου.