Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

4ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Αθηνών, Περιοχή Α' ΚΤΕΟ
54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
info@godosidi.gr
Τηλ.: 2310755800
Φαξ: 2310753939
 

35 Προσφορές