Παροχέας

ΕΣΚΙΑΔΗΣ-ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Α.Β.Ε.
7o ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2310596690
κινητό: 2310596596
Email: info@eskiadis.gr
από 6.2014 στο www.troxi.gr