Παροχέας

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 311-313
67100
ΞΑΝΘΗ, 67100
Ελλάδα
Τηλ.: 2541021180
Φαξ: 2541021180
Email: atermono@gmail.com
από 2.2014 στο www.troxi.gr