28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 311-313

67100
ΞΑΝΘΗ 67100
Ελλάδα
atermono@gmail.com
Τηλ.: 2541021180
Φαξ: 2541021180