ΜΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

5 ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΡΤΑΚΗΣ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ελλάδα
info@markacars.gr
Τηλ.: 2221088927
κινητό: 6946040699
Φαξ: 2221042927
 

Παροχέας

ΜΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
5 ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΡΤΑΚΗΣ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2221088927
κινητό: 6946040699
Φαξ: 2221042927
E-Mail: info@markacars.gr
από 2.2014 στο www.troxi.gr