ΜΑΡΚΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ

5 ΧΛΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΡΤΑΚΗΣ
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ελλάδα
info@markacars.gr
Τηλ.: 2221088927
κινητό: 6946040699
Φαξ: 2221042927