ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Ελλάδα
sarakinisap@yahoo.gr
Τηλ.: 2385026873
κινητό: 6932565670
Φαξ: 2385026873
 

Παροχέας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1 ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2385026873
κινητό: 6932565670
Φαξ: 2385026873
E-Mail: sarakinisap@yahoo.gr
από 8.2013 στο www.troxi.gr