ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1 ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΝΙΚΗΣ
53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Ελλάδα
sarakinisap@yahoo.gr
Τηλ.: 2385026873
κινητό: 6932565670
Φαξ: 2385026873