Μηχανουργείο Γεωργικά Μηχανήματα Σιάκας

Ηράκλεια Σερρών
62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
akissiak@gmail.com
Τηλ.: 2325022722
κινητό: 6977716392
 

Παροχέας

Μηχανουργείο Γεωργικά Μηχανήματα Σιάκας
Ηράκλεια Σερρών
62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
Τηλ.: 2325022722
κινητό: 6977716392
E-Mail: akissiak@gmail.com
από 7.2014 στο www.troxi.gr