Μηχανουργείο Γεωργικά Μηχανήματα Σιάκας

Ηράκλεια Σερρών
62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Ελλάδα
akissiak@gmail.com
Τηλ.: 2325022722
κινητό: 6977716392