ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ελλάδα
imports@stratikis.com
κινητό: 6974724388
Τηλ.: 2441034170
 

Παροχέας

ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ελλάδα
κινητό: 6974724388
Τηλ.: 2441034170
E-Mail: imports@stratikis.com
από 1.2014 στο www.troxi.gr