ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Ελλάδα
imports@stratikis.com
κινητό: 6974724388
Τηλ.: 2441034170