ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1 χΛΜ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ
21200 ΑΡΓΟΣ
Ελλάδα
trptasos@yahoo.gr
κινητό: 6937892002
 

Παροχέας

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1 χΛΜ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ
21200 ΑΡΓΟΣ
Ελλάδα
κινητό: 6937892002
E-Mail: trptasos@yahoo.gr
από 1.2014 στο www.troxi.gr