ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1 χΛΜ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ
21200 ΑΡΓΟΣ
Ελλάδα
trptasos@yahoo.gr
κινητό: 6937892002