Δ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΩΝ

ΔΕΚΑΡΧΟ
67100 ΞΑΝΘΗ
Ελλάδα
tsa-mix@otenet.gr
Τηλ.: 2541041110
κινητό: 6978773982
Φαξ: 2541041107
 

Παροχέας

Δ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΩΝ
ΔΕΚΑΡΧΟ
67100 ΞΑΝΘΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2541041110
κινητό: 6978773982
Φαξ: 2541041107
E-Mail: tsa-mix@otenet.gr
από 2.2014 στο www.troxi.gr