Δ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΩΝ

ΔΕΚΑΡΧΟ
67100 ΞΑΝΘΗ
Ελλάδα
tsa-mix@otenet.gr
Τηλ.: 2541041110
κινητό: 6978773982
Φαξ: 2541041107