Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.

Περιφερειακή Λαρίσης - Καρδίτσης
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
af-vraka@otenet.gr
Τηλ.: 2431031372
κινητό: 6973059720
Φαξ: 2431039800
 

Παροχέας

Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.
Περιφερειακή Λαρίσης - Καρδίτσης
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
Τηλ.: 2431031372
κινητό: 6973059720
Φαξ: 2431039800
E-Mail: af-vraka@otenet.gr
από 2.2013 στο www.troxi.gr