Αφοί Αθαν. ΒΡΑΚΑ Ο.Ε.

Περιφερειακή Λαρίσης - Καρδίτσης
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Ελλάδα
af-vraka@otenet.gr
Τηλ.: 2431031372
κινητό: 6973059720
Φαξ: 2431039800