ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 31 ΤΡΙΠΟΛΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Ελλάδα
xigos@tri.forthnet.gr
Τηλ.: 2710222841
κινητό: 6945265050
Φαξ: 2710222841
 

Παροχέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 31 ΤΡΙΠΟΛΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Ελλάδα
Τηλ.: 2710222841
κινητό: 6945265050
Φαξ: 2710222841
E-Mail: xigos@tri.forthnet.gr
από 12.2013 στο www.troxi.gr