ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΓΚΟΣ

ΠΛΑΠΟΥΤΑ 31 ΤΡΙΠΟΛΗ
22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Ελλάδα
xigos@tri.forthnet.gr
Τηλ.: 2710222841
κινητό: 6945265050
Φαξ: 2710222841