Ζωχιός Παναγιώτης

Κυριακίδου 6
55132 Καλαμαριά
Ελλάδα
zochios@otenet.gr
Τηλ.: 2310854211
κινητό: 6945939955
Φαξ: 2310832643
 

Παροχέας

Ζωχιός Παναγιώτης
Κυριακίδου 6
55132 Καλαμαριά
Ελλάδα
Τηλ.: 2310854211
κινητό: 6945939955
Φαξ: 2310832643
E-Mail: zochios@otenet.gr
από 4.2013 στο www.troxi.gr