Παροχέας

Ζωχιός Παναγιώτης
Κυριακίδου 6
55132, Καλαμαριά
Ελλάδα
Τηλ.: 2310854211
κινητό: 6945939955
Φαξ: 2310832643
Email: zochios@otenet.gr
από 4.2013 στο www.troxi.gr