Ζωχιός Παναγιώτης

Κυριακίδου 6
55132 Καλαμαριά
Ελλάδα
zochios@otenet.gr
Τηλ.: 2310854211
κινητό: 6945939955
Φαξ: 2310832643